Daca nu poti vizualiza corect newsletterul click aici.

A fost lansat Apelul nr. 5 / 2013

O noua sesiune pentru depunere de proiecte a fost lansata pe 19 decembrie 2013

Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în perioada 19 decembrie 2013 – 20 ianuarie 2014, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:

 

  • · Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor agricole (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol)*

 

  • · Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt Micro-întreprinderile care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2 milioane Euro si Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi)*

 

  • · Masura 413 – 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 322 sunt: privaţi (ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta aferentă) si publici (comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare)*

 

  • · Masura 414 – 421: Implementarea proiectelor de cooperare

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges, în perioada 19 decembrie 2013 – 20 ianuarie 2014, în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00 - 16.00

 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20.01.2014, ora 16.00.

 

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile, 121***, 312, 322 si 421. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale va fi afișat pe site-ul GAL Lunca Argesului www.gal-la.ro

 

Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanti ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban.

 

Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele patru masuri sunt:

  • Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole: 291.217 Euro
  • Masura 413 – 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi: 178.500 Euro
  • Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale: 186.100 Euro
  • Masura 414 – 421 Implementarea proiectelor de cooperare: 50.000 Euro

 

Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiecte este:

-          200.000,00 pentru Masura 411 - 121

-          178.500,00 pentru Masura 413 - 312

-          110.000,00 pentru Masura 413 – 322

-          50.000,00 pentru Masura 414 - 421

 

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 23.01.2014 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 24.01.2014.    

 

* Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor 121***, 312 si 322. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 121***, 312 si 322 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

**actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala

*** Se va folosi versiunea 10 a Ghidului Solicitantului impreuna cu Cererea de Finantare versiunea 5.7, din noiembrie 2012  


Data 20.12.13

    Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni
           Bld Mozaceni, Nr 570, Camera 7
           Judetul Arges

    0248 / 697 414

Contact
    info@gal-la.ro

home Vizitati-ne pe facebook
Ai probleme cu vizionarea acestui email vezi in browser
Esti abonat la newsletterul nostru. Nu mai esti interesat Dezabonare