Daca nu poti vizualiza corect newsletterul click aici.

A fost lansat Apelul nr. 2 / 2014 al GAL Lunca Argesului

Apelul este activ in perioada 24 martie 2014 – 25 aprilie 2014, pentru M112 si M421

Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în perioada 24 martie 2014 – 25 aprilie 2014, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:

 

  • Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole)*

 

  • Masura 421: Implementarea proiectelor de cooperare**  

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, camera 7, judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri, intervalul orar 10.00 –16.00, in perioada 24 martie 2014 – 25 aprilie 2014.

 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 25.04.2014, ora 16.00.

 

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile  112 si 421. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale va fi afișat pe site-ul GAL Lunca Argesului www.gal-la.ro  

 

Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanti ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban;

 

Fondurile disponibile pentru cele doua masuri sunt:

  • Masura 411 – 112 -   Instalarea tinerilor fermieri: 60.000 euro  
  • Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare: 32.250 euro

 

Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiecte este:

 

-          40.000 ,00 Euro pentru Masura 411 - 112

-          32.250,00 Euro pentru Masura 421

 

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.05.2014 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 06.05.2014. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 13.05.2014 iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 14.05.2014.  

 

*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurii 112. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 112 si 421 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

** Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurii 421


Data 24.03.14

    Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni
           Bld Mozaceni, Nr 570, Camera 7
           Judetul Arges

    0248 / 697 414

Contact
    info@gal-la.ro

home Vizitati-ne pe facebook
Ai probleme cu vizionarea acestui email vezi in browser
Esti abonat la newsletterul nostru. Nu mai esti interesat Dezabonare