Daca nu poti vizualiza corect newsletterul click aici.

Lansarea apelului de selectie nr. 1 / 2014 pentru Masura 121

Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului anunță lansarea apelului de selecție în perioada 09.12.2014 – 09.01.2015

Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în perioada 09.12.2014 – 09.01.2015, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:

  • Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor agricole (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol)*

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges, în perioada 9 decembrie 2014 – 9 ianuarie 2015, în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00 - 16.00

 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 09.01.2015, ora 16.00.

 

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 121.

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale va fi afișat pe site-ul GAL Lunca Argesului www.gal-la.ro

 

Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanti ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban

 

Fondurile nerambursabile disponibile pentru masura sunt:

  • Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole -> 77.468,85 Euro

 

Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiecte este:

-          77.468,85 euro pentru Masura 411 - 121

-          Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 15.01.2015 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 19.01.2015. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 29.01.2015 iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 30.01.2015.

-          GAL poate exclude din flux etapa de ”raport intermediar” si perioada de primire a contestatiilor si poate sa elaboreze direct „raport de selectie final” doar in situatia in care nu exista proiecte neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eliginile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de selectie respectiv cand nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie.

 

* Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurii 121. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 121 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

 

** Actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala


Data 09.12.14

    Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni
           Bld Mozaceni, Nr 570, Camera 7
           Judetul Arges

    0248 / 697 414

Contact
    info@gal-la.ro

home Vizitati-ne pe facebook
Ai probleme cu vizionarea acestui email vezi in browser
Esti abonat la newsletterul nostru. Nu mai esti interesat Dezabonare