Anunt privind lansarea apelului de selectie Masura 111L/01-14 aferent primului apel de selectie pe 2014

Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție Masura 111/01-14 aferent primului apel de selectie pe 2014 în perioada 25 februarie 2014 – 26 martie 2014, pentru următoarea măsura aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges, în perioada 25 februarie 2014 – 26 martie 2014, în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00 - 16.00;

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 26.03.2014, ora 16.00.

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 111. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale va fi afișat pe site-ul GAL Lunca Argesului www.gal-la.ro

 

Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 reprezentanti ai societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban

Fondul disponibil alocat acesteie sesiuni pentru  Masura 411 – 111 -  Formare profesionala, informare si difuzare de cunostiinte”: 23.250 Euro

Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este: 23.250 Euro - Masura 411 - 111

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 23.250 Euro.

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 02.04.2014 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 04.04.2014. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 11.04.2014 iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 15.04.2014.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

 


© 2014 Grupul de Actiune Locala Lunca Argesului

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informati apartine persoanelor care au initiat pagina web.

Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in această pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializării.